SAWA-Σαντορίνη Ένωση καλής διαβίωσης των ζώων

Μια μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992 από δραστήριους και αφοσιωμένους λάτρεις των ζώων στο νησί της Σαντορίνης, στην Ελλάδα.

Το SAWA έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα ζώα του νησιού-από αδέσποτα σκυλιά και γάτες μέχρι εγκαταλειμμένα γαϊδούρια και μουλάρια.

Σε στενή συνεργασία με το Δήμο Θήρας και τον τοπικό κτηνίατρο, η SAWA εγγυάται ότι όλα τα αδέσποτα ζώα στειρώνονται, εμβολιάζονται και αντιμετωπίζονται σε περίπτωση τραυματισμού, ασθένειας ή δηλητηρίασης, και αν είναι δυνατόν να γίνουν πάλι σπίτι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό Είναι.

Επιπλέον, η SAWA παρακολουθεί την εφαρμογή του κώδικα ορθής πρακτικής/κώδικα παροχής υπηρεσιών προστασίας των ζώων για όλα τα γαϊδούρια και τα μουλάρια που δραστηριοποιούνται στον κόλπο και εργάζεται συνεχώς για να περιορίσει τις συνθήκες υγείας και εργασίας τους.

Η SAWA έχει επί του παρόντος περίπου 120 σκύλους, 23 γαϊδούρια/μουλάρια/έχουν άλογα και 2 χοίρους.

SAWA-Santorini Animal Welfare Association

A non-governmental organization founded in 1992 by active and dedicated animal lovers of the island of Santorini, Greece.

SAWA is designed to protect the island’s animals-from stray dogs and cats to abandoned donkeys and mules.

In close cooperation with the municipality of Thira and the local veterinarian, SAWA assures that all stray animals are neutered, vaccinated and treated in the event of injury, illness or poisoning, and if possible made home again in Greece or abroad Be.

In addition, SAWA monitors the implementation of the Code of Practice/Code of Service Animal Protection for all donkeys and mules operating in the bay and is constantly working to curb their health and working conditions.

SAWA currently has around 120 dogs, 23 donkey/mule/have horses and 2 pigs.

SAWA – Santorini Animal Welfare Association

SAWA – Santorini Animal Welfare Association

ist eine Nichtregierungsorganisation,die 1992 von aktiven und engagierten Tierliebhabern der Insel Santorini / Griechenland,gegründet wurde.

SAWA soll die Tiere der Insel schützen – von Streunenden Hunden und Katzen bis hin zu verlassenen Eseln und Maultieren.

In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Thira und dem Örtlichen Tierarzt versichert SAWA, dass alle streunenden Tiere kastriert, geimpft und im Falle einer Verletzung, Krankheit oder Vergiftung, behandelt und möglichst in Griechenland oder im Ausland wieder heimisch gemacht werden.

Darüber hinaus überwacht SAWA die Umsetzung des ‚Code of Practice / Verhaltenskodex-Tierschutz‘ für alle Esel und Maultiere, die in der Bucht tätig sind und bemüht sich ständig um die Eindämmung ihrer Gesundheits-und Arbeitsbedingungen.

In SAWA gibt es derzeit rund 150 Hunde, 25 Esel/Maultiere/Pferde, 4 Schweine, 3 Ziegen und ein Schaf.

Αυτό σας κάνει ευτυχισμένους

Αυτό σας κάνει ευτυχισμένους

Η στήριξη, τόσο οικονομικά όσο και ενεργειακά, απαιτείται επειγόντως στη Σαντορίνη. Ως εκ τούτου, έχουμε καταστήσει την αποστολή μας να στηρίξουμε τη SAWA από την Γερμανία.

Τον χειμώνα του 2017/2018 ξεκινήσαμε το πρώτο μας έργο και ζήσαμε χρήματα και δωρεές για την κατασκευή του καταφυγίου στη Σαντορίνη, μετά από προσεκτικό σχεδιασμό και οργάνωση, είχαμε τη δυνατότητα να φύγουμε τον Ιούνιο του 2018 με ένα πλήρως φορτωμένο 40 Tonner στα μικρά νησιά των Κυκλάδων.

Η ενέργεια αυτή ήταν μεγάλη επιτυχία και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε μια άλλη πρόσκληση για δωρεές για να προωθήσουμε την «κατασκευή» του καταφυγίου των ζώων του γαϊδουριού ή του Gnadenhof, επειδή εξακολουθεί να λείπει πολύ επί τόπου.

Αυτή τη φορά σχεδιάζουμε μια μεταφορά για τον Οκτώβριο του 2019

Honorary Office that brings joy

Honorary Office that brings joy

Support, both financially and actively, is urgently needed on Santorini. That is why we have made it our mission to support the SAWA animal welfare association from Germany.

In the winter of 2017/2018 we started our first project and called for money & donations in kind for the construction of the shelter on Santorini, after careful planning & organization we were able to go to the small Cyclades island in June 2018 with a fully loaded 40 tonner. Breaking.

This action was a complete success and so we decided to make repeated calls for donations in order to further advance the ‚ construction ‚ of the shelter or the Gnadenhof’s of the donkeys, because there is still a lack of much on the ground.

This time we are planning a transport for October 2019

Ehrenamt das Freude macht

Ehrenamt das Freude macht

Unterstützung, sowohl finanziell als auch tatkräftig, wird auf Santorini dringend gebraucht. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht den Tierschutzverein SAWA von Deutschland aus zu unterstützen.

Im Winter 2017 / 2018 starteten wir unser erstes Projekt und riefen zu Geld & Sachspenden für den Aufbau des Tierheims auf Santorini auf,nach sorgfältiger Planung & Organisation konnten wir im Juni 2018 mit einem voll beladenem 40 Tonner zu der kleinen Kykladen Insel aufbrechen.

Diese Aktion wurde ein voller Erfolg und so entschlossen wir uns,erneut Spendenaufrufe zu tätigen um den ‚Aufbau‘ des Tierheims bzw. des Gnadenhof’s der Esel, weiter voran zu treiben,denn es fehlt vor Ort noch an vielem.

Diesesmal Planen wir einen Transport für Oktober 2019

Ένα σπίτι για τα γαϊδουράκια

Kamp-Lintfort. Μετά από διακοπές, η Angelika Kaiser και ο Mike Peun έχασαν την καρδιά τους στο ελληνικό νησί της Σαντορίνης και στους τετράποδους κατοίκους της. Διοργάνωσαν μια απαράμιλλη επιχείρηση ανακούφισης και τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, ένα 40 τόνων γεμάτο υλικό υποστήριξης ζώων κατευθυνόταν προς την Ελλάδα (ανέφερε το City Panorama). Von Anja König

Περίπου 3.000 χιλιόμετρα, το ζευγάρι επέστρεψε στη δωρεά ζωοτροφών και σε βοηθητικά υλικά, συμπεριλαμβανομένου ενός αχυρώνα, ενός ανελκυστήρα γαϊδουριών και μιας μηχανής ακτίνων Χ – για να παραδώσει προσωπικά στο καταφύγιο στο χώρο. Ήδη έδωσαν την Χριστίνα Καλούδη, που διαχειρίζεται το καταφύγιο στη Σαντορίνη με μεγάλη αφοσίωση και πάθος, την υπόσχεση: Τον Οκτώβριο θα επιστρέψουμε και θα βοηθήσουμε στην οικοδόμηση του οίκου γαϊδουριών. Είπε! Και έτσι η Αγγελική και ο Μάικ ταξίδεψαν ξανά στις 13 Οκτωβρίου στο νησί των διακοπών – αυτή τη φορά με το αεροπλάνο. „Το δεύτερο σταθερό ήταν άσχημα απαραίτητο,“ λέει η Angelika. „Σήμερα ζουν 22 γαϊδουράκια, μουλάρια και άλογα στο Gnadenhof, χρειάζονται επειγόντως προστασία για τον άνεμο και τη βροχή τον επόμενο χειμώνα.“ Τέσσερα γαϊδουράκια δεν επέζησαν τον περασμένο χειμώνα. Τα ζώα που ζουν στο Gnadenhof είναι συχνά πολύ αδύναμα για να επιβιώσουν το χειμώνα. „Τα γαϊδούρια στη Σαντορίνη χρησιμεύουν ως τουριστικό αξιοθέατο του νησιού, μεταφέρουν τους τουρίστες από το λιμάνι μέχρι τους απότομους τοίχους των κρατήρων στα χωριά. Αν τα ζώα γίνουν πολύ παλιά ή πολύ αδύναμα, κανείς δεν τους ενδιαφέρεται πια. Τα γαϊδουράκια στη συνέχεια συχνά αφήνονται μόνοι τους ή σκοτώνονται „, λέει ο Mike. Εκείνοι που μπορούν να ξεφύγουν από αυτή τη μοίρα, προσγειώνονται στη Χριστίνα Καλούδη.

Έντεκα ημέρες η Angelika και ο Mike ήταν στο χώρο και μαζί με την Christina και το σύζυγό της Dave δούλευαν σκληρά κάθε μέρα για να ολοκληρώσουν το σταθερό γαϊδουράκι αυτή τη στιγμή. „Φάγαμε σωστά και υπήρχε πόνος χωρίς τέλος“, λέει ο Mike, γελώντας. „Αλλά ήταν επίσης πολύ διασκεδαστικό!“

Αλλά αυτό δεν πρέπει να σταματήσει τη δέσμευση του Kamp-Lintforter. „Εξακολουθεί να λείπει σε κάθε γωνιά του φυτού. Δεν υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια, δεν υπάρχουν τουαλέτες, καροτσάκια και πολλά και πολλά άλλα „, λέει η Angelika. Μια άλλη μεγάλη μεταφορά προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του επόμενου έτους. Αρχικές συζητήσεις και σχέδια έχουν ήδη ξεκινήσει. Θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένη την άνοιξη. Θα αναφέρουμε!

Αν θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για το έργο και τα ταξίδια της Angelika Kaiser και του Mike Peun, θα βρείτε πολλές πληροφορίες και φωτογραφίες στο facebook με τίτλο „On the Move for the Nose της Σαντορίνης“. Informieren kann man sich auch unter www.tierschutzverein-santorini.de und www.sawasantorini.org.

Quelle: Stadtpanorama

A home for the donkeys

Kamp-Lintfort After a vacation, Angelika Kaiser and Mike Peun had lost their hearts to the Greek holiday island of Santorini and its four-legged inhabitants. They organized an unparalleled relief operation and in June this year, a 40-tonne full of animal support material headed for Greece (City Panorama reported). Von Anja König

Around 3,000 kilometers, the couple went back to feed donations and auxiliary materials, including a donkey barn, a donkey lift and an X-ray machine – to deliver personally in the shelter on site. Already there they gave Christina Kaloudi, who runs the shelter on Santorini with great dedication and passion, the promise: In October we will come back and help to build the donkey house. Said and done! And so Angelika and Mike traveled on October 13 again to the holiday island – this time with the plane. 58/5000 „The second stable was badly needed,“ says Angelika. „Currently live 22 donkeys, mules and horses in the Gnadenhof, urgently need protection for wind and rain in the coming winter.“ 50/5000 Four donkeys did not survive last winter. The animals that live on the Gnadenhof are often too weak to survive the winter. „The donkeys on Santorini serve as a tourist attraction of the island, they carry tourists from the port up the steep crater walls in the villages. If the animals get too old or too weak, nobody cares about them anymore. The donkeys are then often just left to themselves or killed, „says Mike. Those who can escape this fate, land at Christina Kaloudi.

Eleven days Angelika and Mike were on site and together with Christina and her husband Dave they worked hard every day to complete the donkey stable at this time. „We ate right and there was soreness without end,“ says Mike, laughing. 43/5000 „But it was also a lot of fun!“

But that should not stop the commitment of the Kamp-Lintforter. „It is still missing at every corner of the plant. There is no electricity, no toilets, wheelbarrows are missing and much and much more „, says Angelika. Another large transport is planned for October next year. Initial discussions and plans are already under way. It should be more concrete next spring. We will report!

If you would like to know more about the project and the travels of Angelika Kaiser and Mike Peun, you will find a lot of information and pictures on facebook under „On the Move for the Fur Noses of Santorini“. Informieren kann man sich auch unter www.tierschutzverein-santorini.de und www.sawasantorini.org.

Quelle: Stadtpanorama

Ein Zuhause für die Esel

Ein Zuhause für die Esel

Kamp-Lintfort. Nach einem Urlaub hatten Angelika Kaiser und Mike Peun ihr Herz an die griechische Ferieninsel Santorini und deren vierbeinige Bewohner verloren. Sie organisierten eine unvergleichliche Hilfsaktion und im Juni dieses Jahres ging es mit einem 40-Tonner voll bepackt mit Hilfsmaterial für die Tiere Richtung Griechenland (Stadt-Panorama berichtete). Von Anja König

Rund 3.000 Kilometer legte das Paar zurück um Futterspenden und Hilfsmaterial, darunter auch ein Eselstall, ein Esel-Lift und ein Röntgengerät – persönlich im Tierheim vor Ort abzuliefern. Schon da gaben sie Christina Kaloudi, die das Tierheim auf Santorini mit großem Engagement und Herzblut betreibt, das Versprechen: Im Oktober kommen wir wieder und helfen beim Aufbau des Eselstalls. Gesagt, getan! Und so reisten Angelika und Mike am 13. Oktober erneut zur Ferieninsel – diesmal mit dem Flieger. „Der zweite Stall war dringend nötig“, berichtet Angelika. „Aktuell leben 22 Esel, Maultiere und Pferde auf dem Gnadenhof, die dringend Schutz für Wind und Regen im bevorstehenden Winter benötigen.“ Vier Esel haben den letzten Winter nicht überlebt. Die Tiere, die auf dem Gnadenhof leben, sind oft zu geschwächt um den Winter zu überstehen. „Die Esel auf Santorini dienen als Touristen-Attraktion der Insel, sie tragen die Touristen vom Hafen die steilen Kraterwände hinauf in die Ortschaften. Wenn die Tiere zu alt oder zu schwach werden, kümmert sich niemand mehr um sie. Die Esel werden dann oft einfach sich selbst überlassen oder getötet“, erzählt Mike. Die, die diesem Schicksal entgehen können, landen bei Christina Kaloudi.

Elf Tage waren Angelika und Mike vor Ort und haben jeden Tag gemeinsam mit Christina und ihrem Mann Dave kräftig angepackt um den Eselstall in dieser Zeit fertigzustellen. „Wir haben richtige geackert und es gab Muskelkater ohne Ende“, erzählt Mike lachend. „Aber es hat auch eine Menge Spaß gemacht!“

Doch damit soll das Engagement der Kamp-Lintforter noch lange nicht beendet sein. „Es fehlt immer noch an allen Ecken auf der Anlage. Es gibt keinen Strom, keine Toiletten, es fehlen Schubkarren und vieles und vieles mehr“, so Angelika. Geplant sei ein weiterer großer Transport im Oktober nächsten Jahres. Erste Gespräche und Planungen laufen bereits. Im nächsten Frühjahr soll es konkreter werden. Wir werden berichten!

Wer mehr über das Projekt und die Reisen von Angelika Kaiser und Mike Peun erfahren möchte, findet auf facebook unter „Auf Achse für die Fellnasen von Santorini“ viele Infos und Bilder. Informieren kann man sich auch unter www.tierschutzverein-santorini.de und www.sawasantorini.org.

Quelle: Stadtpanorama

 

Auf Achse für die Fellnasen auf Santorini „Wir bleiben am Ball!“

21. Juni 2018 |

Auf Achse für die Fellnasen für Santorini
Auf Achse für die Fellnasen für Santorini FOTO: Kaiser

Kamp-Lintfort. Berührt von dem Schicksal der Tiere vor Ort und dem großen Engagement der einheimischen Tierheimleiterin, entstand vor einem Jahr bei Angelika Kaiser und Mike Peun, der Wunsch, den Tieren auf der Ferieninsel Santorini helfen zu wollen. Von Anja König

Aus diesem Wunsch heraus hat sich eine unglaubliche Hilfsaktion entwickelt: Das Kamp-Lintorter Ehepaar sammelte Geld- und Sachspenden und fand zahlreiche Unterstützer (Stadt-Panorama berichtete). Am 2. Juni ging es dann mit einem 40-Tonner – voll beladen mit Futterspenden und Hilfsmaterial, darunter auch ein Eselstall, ein Esel-Lift und ein Röntgengerät – Richtung Griechenland, um die Spenden persönlich vor Ort abzuliefern. Rund 3.000 Kilometer legte das Paar zurück. „Mein Mann ist ein erfahrener Fahrer und hat die Route entsprechend mit Puffer geplant. Und den Puffer haben wir auch gebraucht“, berichtet Angelika. In Österreich bemerkten die beiden nämlich, dass Angelika ihren Pass vergessen hatte. „Allerspätestens beim Einchecken auf der Fähre hätte das für Probleme gesorgt“, erklärt Mike. Der Pass musste also schleunigst her, um rechtzeitig weiterreisen zu können um die Fähre in Piräus pünktlich zu erreichen. Dank nächtlicher Hilfe von Angelikas Schwestern und einem DHL-Service, wurde der Pass dann per Flieger nach Wien gebracht. „Ich hab noch nie ein Dokument bei meinen Reisen vergessen“, so Angelika. „Da hat sich wohl doch die Anspannung bemerkbar gemacht.“ Bis auf einen größeren Stau vor der griechischen Grenze ging es dann aber problemlos weiter, so dass die Fähre eine halbe Stunde vor Abfahrt gerade noch pünktlich erreicht wurde. Nach der Seereise kamen die beiden dann in der Nacht zum 8. Juni endlich im Hafen von Santorini an.
Am nächsten Morgen musste die Ladung in kleinere örtliche LKW umgeladen werden, da die sandigen, engen Straßen, die hoch zum Tierheim führen, nicht von einem 40-Tonner befahrbar sind. Dank tatkräftiger Hilfe von Dave, dem kanadischen Ehemann von Tierheimleiterin Christina, und dessen Freunden wurde aber auch diese Herausforderung gemeistert. „Das war super! Trotz sengender Hitze bei 36 Grad hat keiner gemeckert, alle waren gut drauf und es lief wie geschmiert. Das hat richtig Spaß gemacht“, freut sich Mike. „Ich glaube allen war vorher gar nicht bewusst, wie viel in solch einem 40-Tonner passt“, lacht Angelika. „Christina war absolut überrascht, als sie die Menge an Hilfsgütern für ihre Schützlinge sah.“
Lange blieb den Kamp-Lintfortern nicht, um Zeit mit den Vierbeinern und deren Betreuern zu verbringen. In der Nacht zum 12. Juni musste die lange Heimreise angetreten werden. „Wir wollen unser Arrangement in Sachen Hilfe beim Tierheimaufbau auf Santorini aber keinesfalls beenden. Denn es gibt noch eine Menge zu tun“, so Mike. So soll u.a. noch ein Katzenhaus entstehen und es wird dringend Wind- und Sonnenschutz benötigt. Für die Anschaffung ist das Tierheim auf Geldspenden angewiesen. In Absprache mit dem Tierschutzverein will man nun über das weitere Vorgehen beraten. „Wir wollen auf jeden Fall am Ball bleiben“, ist sich Angelika sicher. „Wir haben aus der ganzen Aktion auch für uns so viel Positives ziehen können. Die Hilfsbereitschaft der Menschen und das positive Feedback erfüllt uns mit Dankbarkeit und Zufriedenheit.“ Im Oktober wollen die Kamp-Lintforter wieder nach Santorini reisen, diesmal mit dem Flieger. Bei ihrem 10-tägigen Aufenthalt dort wollen sie u.a. beim Aufbau des Eselstalls helfen.
Das Ehepaar hat eine eigene facebook-Seite erstellt. Hier ist die ganze Aktion und auch die Tour dokumentiert. Gespendet werden kann über: Tierschutzverein Santorini e.V., Volksbank Alzey-Worms, BIC: GENODE61AZY, IBAN: DE76 5509 1200 0083 6794 09, Stichwort: Tierheimaufbau Geli+Mike.
Weitere Infos unter www.tierschutzverein-santorini.de, www.sawasantorini.org und über facebook unter „Auf Achse für die Fellnasen von Santorini“.

Quelle: Stadtpanorama