Αποτύπωμα

Στον άξονα για τη γούνα μύτες στη Σαντορίνη
Οδός φασιανού 8
47475 κατασκήνωση-λίντσφορτ

Τηλέφωνο: + 49 172 2304033
Email: Kontakt@fellnasen-santorini.de

Εκπροσωπούμενη από:
Mike Peun, Αντζέλικα Κάιζερ

Σχεδιασμός & εφαρμογή:
Σχέδια KH
info@kh-designs.de
https://www.kh-designs.de

Αποποίηση ευθυνών – νομικές συμβουλές

§ 1 προειδοποίηση σχετικά με το περιεχόμενο

Το ελεύθερο και ελεύθερα προσβάσιμο περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας έχει δημιουργηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα. Ωστόσο, ο πάροχος αυτής της ιστοσελίδας δεν εγγυάται την ακρίβεια και την επικαιρότητα των ελεύθερων και ελεύθερα διαθέσιμων δημοσιογραφικών οδηγών και ειδήσεων που παρέχονται. Οι συνεισφορές που επισημαίνονται με το όνομα αντικατοπτρίζουν τη γνώμη του αντίστοιχου συντάκτη και όχι πάντα τη γνώμη του παρόχου. Μόνο με την κλήση του ελεύθερου και ελεύθερα προσβάσιμου περιεχομένου δεν δημιουργείται καμία συμβατική σχέση μεταξύ του χρήστη και του παρόχου, ως προς αυτό δεν υπάρχει έλλειψη νομικής δέσμευσης του παρόχου.

§ 2 Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων («εξωτερικοί σύνδεσμοι»). Οι εν λόγω ιστότοποι υπόκεινται στην ευθύνη των αντίστοιχων φορέων εκμετάλλευσης. Κατά τη σύνδεση των εξωτερικών συνδέσεων για πρώτη φορά, ο πάροχος έλεγξε το εξωτερικό περιεχόμενο για να δει αν υπήρξαν παραβάσεις του νόμου. Τότε, δεν ήταν εμφανείς οι παραβιάσεις του νόμου. Ο πάροχος δεν έχει καμία επιρροή στην τρέχουσα και μελλοντική σχεδίαση και στο περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Ο ορισμός εξωτερικών συνδέσεων δεν σημαίνει ότι η υπηρεσία παροχής αναλαμβάνει την κυριότητα του περιεχομένου που βρίσκεται πίσω από την αναφορά ή τη σύνδεση. Η συνεχής παρακολούθηση των εξωτερικών συνδέσμων δεν είναι εύλογη για τον πάροχο χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις παραβίασης του νόμου. Ωστόσο, εάν γνωρίζετε τυχόν παραβιάσεις του νόμου, οι εν λόγω Εξωτερικοί σύνδεσμοι θα διαγραφούν αμέσως.

§ 3 δικαιώματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και επιδόσεων

Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτή την ιστοσελίδα υπόκειται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας των επιδόσεων. Κάθε εκμετάλλευση που δεν επιτρέπεται από τη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας των επιδόσεων απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του παρόχου ή του αντίστοιχου κατόχου δικαιωμάτων. Αυτό ισχύει ιδίως για την αναπαραγωγή, την επεξεργασία, τη μετάφραση, την αποθήκευση, την επεξεργασία ή την αναπαραγωγή περιεχομένου σε βάσεις δεδομένων ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και συστήματα. Το περιεχόμενο και τα δικαιώματα τρίτων επισημαίνονται ως τέτοια. Η μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή ή διανομή μεμονωμένων περιεχομένων ή πλήρων σελίδων δεν επιτρέπεται και τιμωρείται από το νόμο. Επιτρέπεται μόνο η παραγωγή αντιγράφων και λήψεων για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση.

Η παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας σε ξένα πλαίσια επιτρέπεται μόνο με γραπτή άδεια.

§ 4 ειδικοί όροι χρήσης

Στο βαθμό που οι ειδικοί όροι για μεμονωμένες χρήσεις της παρούσας ιστοσελίδας αποκλίνουν από τις προαναφερθείσες παραγράφους, επισημαίνεται ρητώς στο ενδεδειγμένο σημείο. Στην περίπτωση αυτή, οι ειδικοί όροι χρήσης ισχύουν σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση.

Πηγή: πρότυπο αποτύπωμα από JuraForum.de